Bijverdienen naast je studie

Bijverdiengrens
Studiefinanciering is bedoeld om de financiële barrière om te studeren zo laag mogelijk te maken. Als je zelf meer dan een bepaald normbedrag bijverdient, gaat de overheid ervan uit dat er geen financiële barrière is en dat je geen financiële hulp nodig hebt om een opleiding te volgen. Dat normbedrag noemen we de bijverdiengrens. Je mocht in 2019 maximaal € 12.916,17 bijverdienen. In 2020 is dat € 13.215,83.
 
Tot wanneer stopzetten?
Weet je nu pas dat je in 2019 meer hebt verdiend dan € 12.916,17? Je hebt nog tot 1 juli 2020 de tijd om met terugwerkende kracht de studiefinanciering over maanden in 2019 te laten intrekken. Zet je studiefinanciering alsnog stop per de eerste dag van de maand waarin je over de bijverdiengrens bent gegaan. Deze actie heeft financiële gevolgen: je moet de studiefinanciering  terugbetalen die je hebt gekregen in de maanden die je met terugwerkende kracht stopzet. Daarnaast kan er ook een schuld ontstaan wegens het onterecht in bezit hebben van de OV-studentenkaart.
Welk inkomen?

Met ingang van het inkomensjaar 2019 kijken we niet langer naar je nettoloon, maar naar je verzamelinkomen. Doe je geen aangifte bij de Belastingdienst? Dan controleren we je belastbaar loon. Het maakt niet uit of je een inkomen uit loondienst of uitkering óf een inkomen uit een eigen bedrijf hebt. Het telt allemaal mee als inkomen. 

Gevolgen te veel bijverdienen

Stel dat je in een kalenderjaar boven de bijverdiengrens komt en je zet je studiefinanciering niet op tijd stop. Wat gebeurt er dan na controle?

 • Het bedrag dat je hebt verdiend boven de bijverdiengrens moet je aan ons terugbetalen. Je hoeft nooit meer terug te betalen dan je aan basisbeurs en aanvullende beurs hebt ontvangen.
 • Voor iedere maand dat je de OV-studentenkaart in bezit had, moet je een bedrag betalen. Voor 2019 is dit € 78,16, voor 2020 € 80,25.
 • Over beide schulden moet je rente betalen. Deze rente loopt vanaf het moment dat we jou een Bericht Studiefinanciering sturen over je bijverdiensten.   
Wat moet je doen?

Verwacht je in 2020 meer dan € 13.215,83 te gaan verdienen?

 • Zet je studiefinanciering stop vóór de maand waarin je boven de bijverdiengrens komt. Neem contact met ons op als je dertig jaar of ouder bent. 
 • Vraag tegelijkertijd weer studiefinanciering aan vanaf 1 januari 2021. 
 • Vergeet niet je OV-studentenkaart in te leveren. Doe dit uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering.    
Voorbeeld

Je bereikt in oktober 2020 de bijverdiengrens van € 13.215,83. Dan kun je het beste:

 • per 1 oktober je studiefinanciering stopzetten 
 • je OV-studentenkaart uiterlijk op 7 oktober (de vijfde werkdag) inleveren op het postkantoor
 • per 1 januari 2021 opnieuw studiefinanciering aanvragen.
   
(Bijna) dertig jaar?

Word of ben je in 2020 dertig jaar, neem dan eerst contact met ons op voordat je je studiefinanciering stopzet. Je studiefinanciering stopzetten heeft dan namelijk een vervelend gevolg, omdat je vanaf de maand na je dertigste niet opnieuw studiefinanciering kunt krijgen. 

Bijverdienen in de leenfase

Inkomsten over maanden waarin je alleen nog kon lenen, tellen ook mee voor je bijverdiensten. Ook als je alleen een nullening hebt om de OV-studentenkaart te kunnen gebruiken, moet je je houden aan de bijverdiengrens.

Bron: Informatie Beheer Groep

Sollicitatie informatie

 • Wat is een sollicitatiebrief?
 • Hoe schrijf je een
 • Curriculum Vitae?
 • 10 tips voor een top C.V.
 • Voorbeeld C.V.
 • Hoe schrijf je een sollicitatiebrief?
 • Het sollicitatiegesprek voorbereiden
 • Het sollicitatiegesprek
 • Hoe zit het met bijverdienen naast je studie? (Bron: IB Groep)
 • Minimumlonen (Bron: Ministerie SZW)