Curriculum Vitae

Curriculum Vitae betekent ‘levensloop’. Het beschrijft wie je bent en wat je kunt. Naast je persoonlijke gegevens als adres, geboorteplaats en geboortedatum, is het een overzicht van je kennis, je werkervaring, je opleiding en je vaardigheden.
Je moet je C.V. zien als een belangrijk deel van je eigen promotiecampagne, dat als doel heeft je kwaliteiten te verkopen en een werkgever ervan te overtuigen dat jij degene bent die hij zoekt.

Wat moet je in je C.V. vermelden?

 • Je begint met je persoonlijke gegevens:
  Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats.

 • Daarna volgt je opleiding:
  Alle opleidingen en cursussen die je hebt gevolgd. Vermeld daarbij in welke periode je die opleiding of cursus hebt gevolgd en welke diploma’s je hebt behaald.

 • Je (relevante) werkervaring:
  Vermeld ook eventueel uitzendwerk, stages en vakantiewerk. Geef hierbij de naam
  van het bedrijf, de vestigingsplaats, het jaar waarin je gewerkt hebt, je functie en een functieomschrijving aan.

 • Je hobby’s:
  Het vermelden van hobby’s geeft een werkgever een idee over je persoonlijkheid, of je graag met mensen omgaat en of je in teamverband kunt werken.

 • Overige informatie:
  Hier staan bijvoorbeeld zaken als het spreken van een buitenlandse taal, je sociale vaardigheden, leidinggevende capaciteiten, flexibiliteit etc.

Hou het kort, wijd niet teveel uit!

Hou je CV kort en bondig en qua vormgeving strak (zie voorbeeld). De werkgever moet meteen een duidelijk overzicht hebben van wie je bent. Probeer het echt bij een A-4tje te houden en vermeld geen zaken die er niet direct toe doen. Werk consequent, maak geen spel- of typfouten en gebruik geen afkortingen.

Je CV moet goed aansluiten bij de eisen van de werkgever en dus ook bij de functie. Iedere vacature is anders. Bekijk daarom per vacature of je je CV moet aanpassen (of ‘updaten’) aan de vacature waar je op dat moment op reageert. Zorg er verder voor dat je zo weinig mogelijk ‘gaten’ in je CV hebt. Een werkgever zal altijd nieuwsgierig zijn naar wat je gedaan hebt tijdens die periodes.

Samenvattend

 • Zorg ervoor dat je C.V. kort en overzichtelijk is. Typ je C.V. dus altijd uit

 • Pas je C.V. aan iedere vacature aan

 • Vermijd gaten in je C.V.

 • Zorg ervoor dat je C.V. in ieder geval je persoonlijke gegevens, werkervaring en opleiding(en) bevat

Het maken van een CV

Bij een motivatiebrief hoort een Curriculim Vitae (CV). Hierin staan je persoonlijke gegevens, opleidingen, werkervaring en je overige vaardigheden en hobby’s. Je CV is eigenlijk een korte samenvatting van jouw levensloopbaan. Een bedrijf beoordeelt je hier grotendeels op. Zorg er daarom voor dat je CV netjes en compleet is.

Het indelen van een CV

Het uiterlijk van je CV is erg belangrijk. Een bedrijf hoort in éénn keer een goed overzicht te krijgen van een inhoud. Maak je CV altijd in een tekstverwerker. 

De meest gebruikelijke indeling van een Curriculum Vitae ziet er als volgt uit:

1. Persoonsgegevens
Bevat je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, rijbewijs etcetera.

2. Opleidingen en cursussen
Beschrijf in chronologische volgorde, met jaartallen, je opleidingen en cursussen vanaf de basisschool. Vermeld de naam van de school, ook van opleidingen die je niet gehaald hebt en maak een aparte kolom voor eventuele cursussen.

3. Werkervaring
Maak een opsomming van alle banen die je hebt gehad, vermeld naam en plaats van bedrijven. Vermeld ook eventuele andere activiteiten en verklaar eventuele gaten in je CV.

4 Overige informatie
Heb je een hobby of bestuurlijke functie die relevant is voor de functie? Dan kun je deze prima vermelden in je CV. Link dan bijvoorbeeld de eis van een functie aan je hobby. Ook is het bijvoorbeeld handig om op te schrijven met welke computerprogramma’s je kunt werken.

5 Referenties
In je CV kun je referenties opnemen. Zorg wel dat je je referenties vertelt dat ze gebeld kunnen worden door een bedrijf waar jij solliciteert. Mocht je liever peroonlijk referenties aan je potentiële werkgever willen geven, geef dan aan dat refenrenties op verzoek verstrekt worden.

Voorbeeld van een Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

 

Personalia

Naam en voornamen:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiele nummer:

E-mail adres:

Geboorteplaats en geboortedatum:

Burgerlijke staat:

Geslacht:

Nationaliteit:

Opleiding (meest recente opleiding staat hier bovenaan)

2010 – 2015 (bv. Hogeschool Inholland) te (plaats)

Studierichting: ..

Gevolgde vakken: …

Diploma te behalen in (januari 2015)

2003 – 2009 (Lyceum X) te (plaats)

Opleiding: (bv. HAVO)

Gevolgde vakken: …

Diploma behaald in … (jaar)

Werkervaring (meest recente werkervaring staat bovenaan)

2005 – heden Bedrijfsnaam

Plaats …

Omschrijving van de functie (bijvoorbeeld een bijbaan)

Omschrijving van de werkzaamheden: …

2011 – 2014 Bedrijfsnaam

Plaats…

Omschrijving van de functie (bijvoorbeeld een meewerkstage op de afdeling marketing)

Omschrijving van de werkzaamheden: …

Overige activiteiten

2010 – heden Naam vereniging

Plaats …

Omschrijving van de functie

Omschrijving van de werkzaamheden

Hobby’s

Reizen, hockey, computeren en lezen

Sollicitatie informatie

 • Wat is solliciteren?
 • Wat is een sollicitatiebrief?
 • 10 tips voor een top C.V.
 • Voorbeeld C.V.
 • Hoe schrijf je een sollicitatiebrief?
 • Het sollicitatiegesprek voorbereiden
 • Het sollicitatiegesprek
 • Hoe zit het met bijverdienen naast je studie? (Bron: IB Groep)
 • Minimumlonen (Bron: Ministerie SZW)